• Till bloggen –>

  • Senaste nytt –>

  • Våra tjänster –>

Sveriges modernaste stadsodlingsföretag

Concrete Farming är ett kooperativ som aktivt bidrar till framväxten av en grön och resilient stad. Vi erbjuder allt från kultivering av innergårdar, hustak och växtväggar, planering och design av trädgårdar, till utbildning och konsultering inom odling och ekologisk samhällsutveckling.

För oss har varje hörn och skrymsle såväl som stora ytor potential. De lokala förutsättningarna är en tillgång när öde fasader, hustak eller betongytor ges möjlighet att börja leva och gro. Varierande stadsmiljöer skapar både rum åt innovativa odlingslösningar och samtidigt ges utrymme till en mångfald av habitat för arter med skilda behov från inom deras livsmiljö.

Vi tror att priset på mat kommer att öka i takt med att oljepriset ökar då och vi är starkt kritiska till att mat transporteras kors och tvärs över jorden i en tid när den globala uppvärmningen måste hejdas. Omställningen av samhället har redan börjat och det finns så mycket positivt som en omställning kan medföra. Inte minst genom att våra stadsmiljöer har en fantastisk potential att bli mer hälsosamma, grönskande och vackra!

Kooperativet Concrete Farming har en bred kompetens och består av samhällsentreprenörer, trädgårdsingenjörer, miljövetare och permakulturister.

Du är välkommen att höra av dig till oss så kommer vi förbi på cykel och samtalar om möjligheterna i er närmiljö.