Hej och välkommen! I den här bloggen kan du följa en stadsbos längtan till landet. Trots att jag bor i en storstad så maximerar jag den lilla ytan för odling jag har och planerar för en framtid på landet så småningom. Mitt mål är att leva i harmoni med naturen och spara på de begränsade resurser den har genom att vara så självförsörjande som möjligt.

I bloggen vill jag inspirera fler till att börja odla även om man bara har en liten yta att nyttja, samt använda den som en plats där jag sparar och delar med mig av mina framtidsplaner.